free html web templates

IK GLIMLACH OMDAT IK AL VEEL OVERWONNEN HEB
IK GLIMLACH OMDAT IK BEN OPGESTAAN TOEN IK GEVALLEN WAS
IK GLIMLACH OMDAT IK GROEI

"Als het praten ophoudt,
kan het gesprek beginnen"


Thea van Winsum

Relatiedeskundige & Mediator

Als geboren (1965) en getogen Rotterdamse ben ik een nuchtere en intuïtieve vrouw met veel levenservaring en doorzettingsvermogen.  In datzelfde Rotterdam heb ik (in 1989) mijn man Marc leren kennen en we hebben vervolgens in Zeewolde samen ons bestaan opgebouwd. We zijn de trotse ouders van twee inmiddels volwassen kinderen, die beide druk zijn met studie en carriére.

In m'n werkzame leven heb ik meerdere functies gehad, waarvan het grootste deel in de jeugdhulpverlening. Daarnaast ben ik ook in het onderwijs, de IT sector en als leidinggevende met veel plezier actief geweest. Verder ben ik op vrijwillige basis als zwemtrainster precies 12½ jaar actief geweest en zijn er veel ambities gerealiseerd.

Momenteel ben ik aan het afstuderen en hoop ik m'n studie psychologie en transpersoonlijke counseling spoedig af te ronden. Om dat doel te bereiken doe ik onderzoek naar de vraag:  "Waarom werken relaties (niet)?" Door mensen te interviewen die ik (via-via) ken, hoop ik overzicht en vooral ínzicht te krijgen, in de factoren die van belang zijn in relaties. Het zijn mooie gesprekken geweest die ik heb mogen voeren en de openheid die mensen me willen geven daarin, blijft bijzonder om te ervaren.

Via m'n kinderen ben ik als zwemtrainster en zwemcoach bij het wedstrijdzwemmen terechtgekomen. Het werd m'n grootste passie en daar heb ik vanuit Nijkerk, Amersfoort en Zeewolde veel van geleerd en die kennis komt dagelijks terug in alles wat ik doe en dat heeft m'n huidige denk- en werkwijze - voor een deel - gevormd.

In de digitale wereld voel ik me helemaal thuis en wanneer dat mogelijk is, dan zit ik bij een computer en luister naar muziek en tracht de oneindige mogelijkheden die het wereldwijde web geeft verder te verkennen. Zoals bij het bouwen van deze website, die met zorg is opgebouwd en dat heeft me gemotiveerd om via deze weg, openheid te geven over wie en wat ik ben en waar ik voor sta. Samen met m'n altijd aanwezige motivatie en ambities, blijft er altijd wat te ontdekken en te leren en sta ik positief in het leven.

M'n passie voor het schrijven heeft zich in de afgelopen jaren steeds verder ontwikkeld. Na het starten van een persoonlijke weblog in 2012, is m'n drive om te schrijven geboren. Met o.a. het resultaat van een blog in april 2014 over 'Midlifecrisis' en deze blog trekt nog dagelijks nieuwe lezers. En ook de weblog van, "SOS in Relaties" met onderwerpen die over het leven in relatie gaan; ontvangt aandacht van vele belangstellenden.

Deze factoren dragen eraan bij dat ik buiten het schrijven van een scriptie, ook een boek zal gaan schrijven over relaties.  Ondertussen ben ik samen met Rob van Thoor een boek aan het (her)schrijven en dat boek is gericht op spiritualiteit en aan mogelijkheden om jezelf beter te leren kennen.

Ieder mens is uniek en daarmee is iedere relatie ook uniek. Zo komen dezlefde relatieproblemen naar voren in verschillende situaties en zie je dat iedereen daar op een eigen manier mee om gaat.  Relatieplein hoort met een oprecht luisterend oor en gaat met een open mind ieder contact aan en zo komen we samen tot de kern van het unieke probleem. Dat brengt ons inzicht en dat zorgt er voor dat we met elkaar een ontwikkeling doormaken.

M'n (spirituele) intuitie is voor mij een belangrijke leidraad tijdens onze gesprekken en daardoor komen we als vanzelf met elkaar in contact. Deze intuïtieve manier van werken, zorgt ervoor dat ik simpelweg weet en herken waar de hindernissen liggen die een relatievorm kan beïnvloeden. Dat ontwikkelt zich automatisch en op zo'n natuurlijke manier, dat het een extra stimulans is om tot ontwikkeling te komen.

Relatieplein heeft zich in de loop der jaren, weten te ontwikkelen tot een professionele organisatie, die veiligheid en integriteit hoog in het vaandel heeft staan.  En deze ontwikkeling zet zich door in een duidelijke uitbreiding van de verschillende diensten die Relatieplein aan de al bestaande mogelijkheden voor hulp en ondersteuning heeft toegevoegd.

Relatieplein staat voor wie ik ben en voor alles wat ik je te bieden heb en daarom ben ik met hart en ziel verbonden met Relatieplein.
Het is mijn streven om alle mogelijkheden die een relatie in zich heeft, naar voren te brengen en met het oog op de toekomst, te verbeteren.
Voor mij zal de eerder benoemde ontwikkeling, een blijvend onderdeel vormen van het beleid dat Relatieplein voert, daar zit wat mij betreft geen grens of einde aan, vanuit de persoonlijke wilskracht en intrensieke motivatie

Ik vind het zeer belangrijk dat je in onze contacten; veiligheid ervaart en daarom werkt Relatieplein vanuit "Signs of Safety' aan ieders unieke situatie en zet zich in om samen met jou/jullie een nieuwe toekomst in gang te zetten.  Door het maken van keuzes krijg je (weer) grip op je leven in relatie en zodoende kun je zelf de regie in handen nemen. En zo kun je (weer) het roer van jouw levensbootje in handen krijgen.

In de verschillende hulpvormen die Relatieplein te beiden heeft, zie ik mezelf als een "tool" of "instrument" die je helpt om daar zelf gebruik van te (gaan) maken. In alle vrijheid mag en kun je voor jezelf besluiten of je daarvan gebruik wilt maken. Zo stel je het kompas in voor je leven in relatie en zal je een koers varen die rust en stabiliteit geeft. Ook als de koers een andere richting blijkt te zijn. 

Alles in ons leven heeft betekenis, we ontvangen iedere dag duidenden signalen die betekenissen voor ons hebben en die nemen we in ons op, zonder dat we daarbij stil staan. We leven het grootste deel van ons bestaan, op een onbewuste manier.
Ondertussen ervaren we veel gevoelens en emoties, die we herkennen en daar vinden we ook wat van, alleen benoemen we dat zelden. Terwijl we er vaak meerdere malen over nadenken en die gedachten blijven wel bij ons en als we iets vaker hebben gedacht, dan wordt dat een overtuiging.

We weten wanneer iets "koud" is, omdat we weten wat "warmte" is. We herkennen 'verdriet' en daardoor ervaren we ook een gevoel van 'geluk' . Het heeft altijd met elkaar te maken en er zit dus altijd een relatie in wat we voelen, emotioneren en denken. Zo ook in relatie (met jezelf) weten we ergens diep van binnen wat er bij jou gebeurd. Alleen weten we niet altijd welke keuze we dan willen maken en maken de keuze om niet te kiezen.

In het Chinees betekent "Tao"; weg, doelgericht gaan. Relatieplein gaat doelgericht aan de slag met relaties en waar een wil is, is er ook een weg. En die weg ga ik samen met jou/jullie in om het evenwicht in de relatie te herstellen en een gevoel van harmonie bij je teweeg te brengen. 

Het evenwicht wisselt steeds en niets kan bestaan zonder een tegendeel. Wie met de stroom van verandering mee gaat, kan in de volmaakte relatie, zichzelf terugvinden en dan zijn gedachten niet meer alles bepalend. Dan gaat het vooral om de signalen die je hebt ontvangen vanuit je emoties en gevoelens en die geven we samen een bewuste - beeldende - vorm. Zodat je vervolgens je automatische piloot, stopt en bewuste keuzes maakt die bij jouw leven in relatie past en goed voelt.

Vertel me en ik luister
Laat me zien en ik kijk
Laat het me beleven en ik leer

Lao Tzu

FILOSOOF & GRONDLEGGER VAN HET TAOïSME

Relatie Cijfers

Alles wat ons in anderen interesseert,
kan ons iets doen begrijpen over onszelf.

65250

Huwelijken & Partnerschap

Registraties worden er per jaar in Nederland gesloten. Zowel tussen twee mannen of twee vrouwen en ook tussen een man en vrouw.

60000

Relaties beëindigd

De relaties stoppen doodat de partner is overleden en omdat het samen zijn met de partner je pijn en/of verdriet doet.

170276

Geboren Kinderen

Zuller er naar verwachting in 2018 worden geboren. In gezinnen zullen er dan gemiddeld 1,6 kinderen wonen en dat aantal kan per regio verschillen. De leeftijd van de vrouw bij de geboorte van het eerste kind is gemiddeld 29,4 jaar.

60000

Kinderen zijn Slachtoffer

En getuige van huiselijk geweld. Zij zien en horen conflicten tussen de volwassenen om hen heen en worden geconfronteerd met de gevolgen ervan. Zoals verwondingen van een ouder of vluchten mee naar een veilige plek.

Iedere dag is een nieuw begin
Haal diep adem, glimlach en maak een frisse start

Wat ervaren we in relaties?

Zo'n driekwart van alle Nederlanders ervaart vroeg of laat problemen in één of meerder relaties. Zodra men elkaar al wat langer kent, worden de onderlinge verschillen duidelijker en dat geeft ruzie en/of conflciten. Ook als de druk wordt verhoogd in de relatie, zoals bij geldproblemen, het krijgen van kinderen, gebruik van geweld, vreemdgaan, verslavingsproblematiek, ziekte en/of een overlijden.

Ons werkzame leven heeft een grote invloed op relaties en vooral op liefdesrelaties. En dat komt omdat we het lastig vinden om werk en privé van elkaar te scheiden. Zeker als er organisatorisch gezien een verbeteringsslag kan worden gemaakt. Vrouwen kiezen wat vaker voor het werk boven de relatie, terwijl dat bij mannen juist andersom is.

Bijna de helft van alle Nederlandse ouders maakt in min of meerdere mate zich zorgen over hun kind(eren). Dat percentage loopt op wanneer het om alleenstaand ouderschap gaat, in vergelijking tot het gedeeld ouderschap. De oorzaak van de zorgen is gerelateerd aan de leeftijd van het bewuste kind en afhankelijk van de (on)mogelijkheden qua zorg en opvoeding.


*Bron: CBS

Relatieproblemen

%

Werk- & Relatiedruk                            

%

Kiezen: Werk vs. Relatie

%

Vreemdgaan & Overspel

%

Zorgen over Kinderen

%

RELATIE KILLERS

Welke relatieprobleem zit jou in de weg? 

  • ROOD LICHT IN RELATIES  ▶ Als de ergernissen naar elkaar toe overheersen en de mogelijkheden om daarin verandering in aan te brengen ontbreken, dan is het verstandig om dat signaal ter harte te nemen en op een veilige manier met deze relatie aan de slag te gaan. Door het relatieprobleem bespreekbaar te maken, is het licht groen voor de toekomst.
  • DE COMMUNICATIE DREMPEL  ▶  We praten of teveel of te weinig met elkaar en daardoor onstaat er een negatief spiraal. En dat komt omdat zowel de stille als de overheersende strijd, alleen met (on)macht te maken heeft en alleen verliezers kent. Relatieplein verlaagt die drempel en zorgt ervoor dat het échte gesprek start.
  • JEZELF OPOFFEREN EN WEGCIJFEREN  ▶ Je vraagt jezelf voortdurend af; " Doe ik nou zo moeilijk, of...." en legt alle 'schuld' - voor zover aanwezig - bij jezelf neer. Je maakt jezelf onzichtbaar en niet alleen voor de ander, dat doe je vooral bij jezelf. Door afstand van jezelf te nemen en immer voor de ander te kiezen. Relatieplein herkent dat proces en helpt je om stap voor stap, terug te keren naar wie je wilt zijn.
  • VALKUILEN & ENERGIEVERLIES ▶  "Oh nee, niet weer...." is een gedachte die vaker bij jou voorkomt en die je moedeloos maakt. 'Hoe komt het dat het mij steeds overkomt?' is dan een gedachte die herhaaldelijk bij je naar voren komt en daar wordt je moedeloos van.  Je hebt namelijk ooit in je leven besloten dat je dit gevoel nooit meer wilt ervaren en nu 'overkomt' het je continue en samen met die gedachte komt het schuldgevoel omhoog. Samen kijken we op welke manier Relatieplein jou daarin van dienst kan zijn en welke hulp je het meeste zal bieden.
ADRES

Koraal 25
3893 EL Zeewolde


Telefoonnummer:
036 - 522 2518

CONTACT

Email
Contact@relatieplein.com

Mobiel
06 - 215 93 780

OPENINGSTIJDEN

Maandag - Donderdag:
10.00 uur - 22.00 uur
Vrijdag
10.00 uur - 18.00 uur

© Copyright 2018 Thea van Winsum    -  KVK Almere: 55.25.99.44
Deze website is eigendom van RELATIEPLEIN en bevat informatie
over haar dienstverlening en is niet bedoeld als persoonlijk advies.