DE GROOTSTE OPGAVE VAN DE MENS IS OM
TE BEGRIJPEN WAT JE NIET BEGRIJPEN KAN


Een conflict oplossen via mediation is in de loop der jaren een vertrouwd begrip geworden. En dat heeft alles te maken met de toename van het aantal scheidingen die via de mediator worden geregeld. En ook buiten het scheiden om, vinden we het prettig om met een altijd neutrale bemiddelaar een (zakelijk) conflict af te sluiten, met een overeenkomst die voor een ieder werkt.

Het doel van mediation is om een middenweg te vinden, die voor alle betrokken partijen redelijk is en die gezien ieders persoonlijke belangen acceptabel is. Zoals in de onderstaande situaties.

Er is een conflict gaande, waar iedereen bij de eigen mening en standpunten blijft en die liggen zo ver uiteen, dat men zelf niet tot een oplossing kan te komen. Dit kan op zowel zakelijk, binnen een familie als op sociaal gebied naar voren komen. Mediation zorgt in alle gevallen voor een win-win situatie en voorkomt de gang naar de rechter én de mogelijkheid om zelf betrokken te zijn bij de gekozen oplossing.

Het besluit om te gaan scheiden wordt over het algemeen niet al te licht genomen. Toch kan ook bij een goed overdachte keuze tot scheiden, het een pittige situatie zijn, die jullie met elkaar doormaken. Dan is het fijn om met elkaar - vooral als jullie kinderen hebben - de relatie en/of het huwelijk zo prettig mogelijk af te ronden. Daar zorgt Relatieplein als mediator bij (echt)scheiding dan ook voor.

Bemiddeling is vooral bedoeld als er geen mogelijkheden zijn om elkaar in gesprek te gaan. En er geen redenen zijn om een rechter in het gaande conflict te betrekken. Het is de taak van de mediator om de onderwerpen die in dit geheel van belang zijn, bespreekbaar te maken, om via die route met elkaar te kunnen onderhandelen en op zoek te gaan naar een andere manier van met elkaar communiceren.

Bemiddelingsproces Mediation

WAT IS HET MEDIATION TRAJECT?

In het schema zoals hier zichtbaar is; staat het traject dat Relatieplein volgt, wanneer tot mediation is overgegaan

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

Volgens een vaste procedure zullen alle punten die gezien het geschil tussen partijen van belang zijn worden vastgelegd en daarin zijn ook alle juridische aspecten opgenomen.

SCCHEIDINGSCONVENANT

Het Scheidingsconvenant is - samen met het Ouderschapsplan - van groot belang om de scheiding met elkaar tot in de puntjes te kunnen regelen. Wanneer men gehuwd is zullen deze documenten na een goede juridische controle worden inegdiend bij de rechtbank en in alle andere gevallen, worden deze documenten na ondertekening door alle partijen (inclusief de mediator) gezien als de schriftelijke bevestiging van het uiteen gaan van relatiepartners en is daarmee alles confrom de wettelijke voorschriften geregeld.

TARIEVEN & VOORWAARDEN?

Informatie over de tarieven van mediation en de mogelijkheid om je aan te melden is via de knop beschikbaar. Wil je eerst contact met Relatieplein, zie dan de Contactpagina op deze website.

ADRES

Koraal 25
3893 EL Zeewolde


Telefoonnummer:
036 - 522 2518

OPENINGSTIJDEN

Maandag - Donderdag:
10.00 uur - 22.00 uur
Vrijdag
10.00 uur - 18.00 uur

© Copyright 2019 Thea van Winsum - Deze website is eigendom van RELATIEPLEIN©
CAT-Therapeut Erkenning.: CM1759-12-12-18
AGB-Code: Relatieplein: 90065875 & Thea van Winsum: 90106636

KVK: 55259944    RBCZ Licentienummer: 190323R